Energoinformační management - základní kompetence nové doby

Dotovatelný projekt

Základ kurzu položen v roce 2008 pod názvem "Na KlonDIKE východní cestou." Kurz oceněný agenturou Czech Invest v soutěži Vizionáři 2014 za nasazení v krizi 2008–2013 je opět aktivován. V rámci dotačních titulů tehdy realizován s ÚP Kolín, dotovatelný je i v současnosti.

 • Kurz Energo – Informačního managementu kromě know-how předkládá reálné dokumentované příběhy skutečných firem posledních 13 let a jejich zkušenosti.
 • Rozpojuje zacyklení a dává srozumitelné informace a příklady.
 • Dochází ke skokové změně společně sdíleného firemního vědomí.

Forma: Přednáška a cvičení

Rozsah: 3 dny

Popis projektu z roku 2008:

„Rozkolísané akciové trhy, propady ekonomik, entropické trendy Eurozóny, migrace, nedostatek pracovníků, jepičí vliv školení… Jsme uvnitř velkých změn, které se odehrávají všude kolem i uvnitř nás samotných. Industriální věk končí a s ním se rozpadá všechno, co je jeho produktem. Lineární metody řízení, vzdělávání, marketingu, náboru, motivace zaměstnanců, měření…
Co je zásadní, tento svět vyprodukoval i své lídry, a síla, která je vynesla nahoru, začala slábnout. Rozpadá se moc elit i moc jako taková. Je více než zřetelné, že industriální svět již nedisponuje metodami, které mohou obstát ve světě energo-informačním a nedisponuje ani nástroji změny. Oko samo sebe nevidí. Ani my nejsme schopni uvidět problém, jehož jsme součástí.
Informace. Vznikají a jsou zpracovávány v lidském vědomí. Mluvíme-li o změně světa a nástrojů, mluvíme o řízené konverzi lidského vědomí do jiného modu.“

Co je oproti roku 2008 v roce 2023 jinak?

Firemní problémy nemají lineární příčiny, a proto nemají ani lineární řešení. Z toho důvodu kurz obsahuje témata manažerská, sociální, psychologická, fyzikální, biologická a zdravotní a je koncipován tak, aby firma přistoupila k řešení svých problémů sama s použitím vlastních zdrojů.

Vzpomenete-li si, hlavním tématem minulých dotačních programů byla ADAPTACE.

Téma ADAPTACE však pro ČR vyčlenilo okrajovou pomocnou, obslužnou pozici a udělalo z ní poslušnou zchudlou montovnu a kolonii. ČR se přizpůsobuje podmínkám, které netvoří a ani neovlivňuje.

Naším cílem byl a je opak. Tehdy i nyní. Proto ta cena VIZIONÁŘI 2014.

Minulá krize byla v duchu „Lidi proti krizi“. Ta dnešní se odehrává v duchu „Lidi proti lidem“.

Hlavním tématem kurzu Energo-informačního managementu, reaktivovaného v roce 2023, je UTVÁŘENÍ. Podtématem současnosti je kromě nových kompetencí UZDRAVENÍ firem.

UZDRAVENÍ. Čeho uzdravení? Proč uzdravení?

Protože My a Oni. Tradiční tehdejší boje MY nahoře, ONI dole, MY výroba, ONI logistika, MY naše směna, ONI druhá směna, MY a ONI vždy způsobovaly firmám obrovské ztráty plýtváním ekonomických zdrojů, protože do procesů a mezilidských interakcí interferují komplikované postoje a emoce, které nelze změnit lineárním školením či komunikačním tréninkem.

Avšak nikdy předtím nebyla situace tak vážná jako teď. Poslední tři roky přinesly na tradiční firemní kolbiště MY a ONI další epická témata. MY a ONI dostaly obsahy mezinárodní, národní, zdravotní, ekologické politiky... Firmy se proměnily ve skrytá i otevřená kolbiště, kde se místo práce bojuje za firemní peníze. Tím je narušeno prostředí a v důsledku i výkon organizace.

Tyto souboje nemají řešení uvnitř sebe, protože většina lidí se nachází uvnitř problému zcela zacyklena, a to včetně vedení firem.

Pozornost lidí se váže ke složitým tématům, odčerpává ekonomickou sílu z firemních zdrojů lidských, finančních, zdrojů práce, času, prostředí i informací. Pokud něco utrpělo nejvíc, byla to důvěra. V lidi kolem, v sebe, ve svět a budoucnost. Firma ekonomicky chřadne a krvácí.

Uzdravit firmy je stejně důležité, jako uzdravit rodiny či místní komunity. Právě komunitní uzdravení je preferovaný, nikoli však jediný scénář pomoci. Všechny tyto jednotky žijí své příběhy a mají obrovskou moc. Projekt cílí na posílení společného firemního vědomí jako podmínky existence firemní odolnosti v dobách různých ekonomických či politických turbulencí.

Mnozí, a každý po svém, se snažíme přispívat k obrození a uzdravení společnosti. KlonDIKE je naše přispění. Děláme jen to, co děláme celé roky. Mobilizujeme a sjednocujeme přítomný potenciál. KlonDIKE je jedna z možností cílená na firmy.

Získané kompetence

 • Energo-informační management
 • Řízení ekonomických zdrojů obecně
 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení prostředí
 • Řízení výroby a služeb
 • Time management
 • Management příležitostí a okamžiku
 • Finanční management
 • Diagnostické metody organizace v oblasti řízení zdrojů

Termíny dohodou.

Krátká prezentace zdarma.