Proč jsme

Logo

Služby DIKÉ jsou určeny podnikatelským subjektům hledajícím cestu z kruhu v oblasti

  • chaosu způsobeného okolnostmi pseudozdravotní a politické krize
  • zmatku, deprese a pocitu bezmoci mezi pracovníky firmy
  • vyhrocených postojů mezi firemními My a Oni
  • aktivizace vnitřních zdrojů
  • posílení zdraví pracovníků a primárně preventivního programu zaměřeného na imunitu
  • rozvratu důvěry jako klíčové firemní hodnoty
  • rozpadání firemní kultury