Firemní koučink

Potřebujete firemní koučink v řízení zdrojů? Uvízli jste v kruhu? 

plýtvání

ZDROJ PRÁCE

Vaše vize?: "Chceme práci zaměřenou na výsledky, klademe důraz na výkon a kvalitu."
Vaše realita?: "Naši pracovníci přistupují k práci bez uvědomování si jejího smyslu, často jakoby z nouze či donucení. Jejich práce se zaměřuje ne na kvalitu, ale na kvantitu a úkol. Místo produktivní práce jsme zavaleni byrokracií. Donekonečna řešíme stejné problémy. Najímáme lidi na zbytečnou práci a platíme je."

ZDROJ ČASU

Vaše vize?: "Chceme, aby čas byl užíván k naplňování firemních cílů. Chceme, aby lidé navzájem svůj čas respektovali, protože přesnost je hodnotou organizace."
Vaše realita?: "Přes měření práce a time management plýtváme časem na nesmyslné činnosti a mrháme časem při řešení chronických problémů. Někteří lidé se protloukají pracovní dobou bez cíle. Nerutinní práce se u nich potkávají s pasivní rezistencí. Někteří lidé místo práce vytvářejí umělé problémy, aby je pak mohli řešit a vypadali důležitě pro firmu."

ZDROJ PENĚZ

Vaše vize?: "Vydělávání peněz je pro nás přirozeným důsledkem výkonu, kvality, důvěry zákazníků i zaměstnanců, a příznivého obrazu podniku uvnitř i navenek."
Vaše realita?: "Plýtváme zdroji na prevenci incidentů, které se nikdy nestaly, pokud jsme si je sami nevyrobili. Boj s následky našeho vlastního stresu nás stojí mnoho peněz v oblasti nahrazování pracovníků, problémů s kvalitou, nedodržených termínů, penále a pokut."

ZDROJ PROSTŘEDÍ

Vaše vize?: "Třídíme odpad do barevných nádob, jsme certifikováni, očkujeme proti chřipce a vyvěšujeme letáky s protidrogovou prevencí, před vytištěním e-mailu myslíme na životní prostředí a jezdíme na team building."
Vaše realita?: "Realizovali jsme řadu měkkých školení a team buildingových akcí a stejně si po mailu posíláme rasistické a gender vtipy, lidé bývají nemocní, když je nejvíc potřebujeme, odcházejí od nás a říkají, že jsou sice dobře zaplaceni, ale už u nás nejsou rádi."

ZDROJ LIDÍ

Vaše vize?: "Lidé jsou naše největší bohatství. Lidské zdroje jsou zdroje optimismu, zdravé sebedůvěry, synergie, úspěchu..."
Vaše realita?: "Nabíráme lidi, se kterými si nerozumíme. Zaměstnáváme lidi s nízkou kvalifikací, lidi nepoctivé a nevýkonné. Nikdo k nám nechce nebo u nás nevydrží. Naše prostředí je prostředím nedůvěry, alibismu, konkurence a nikdo nechce být zodpovědný za neúspěch. Navzdory nástěnkám s varovným obsahem o bezpečnosti práce máme vyšší výskyt úrazů zejména u nových pracovníků."

ZDROJ INFORMACÍ

Vaše vize?: "Bezpečnost informací je pro nás prioritou. Přenos informací mezi námi a zákazníkem používáme ERP a MRP systémy."
Vaše realita?: "Naše PR v regionu nás nezdobí. Naše atraktivita je blízká nule a od toho se odvíjí vše ostatní. Jsme stejní jako ostatní. Nejsme ničím zajímaví. Některá témata jsou u nás tabu, takže hledání kořenových příčin našich problémů zůstává jen jako všudypřítomný, ale prázdný slogan. Personál našim informacím nevěří, protože platí jen někdy."

ZDROJ PŘÍLEŽITOSTÍ

Vaše vize?: "Nemáme žádnou skutečně vlastní vizi."
Vaše realita?: "Naše příležitosti řídí naši zákazníci?"

Našli jste své téma? Potom potřebujete firemní koučink.