Osobní koučink podle školy KlonDIKE

Firma je fraktální struktura opakujících se vzorců od buňky k firmě. Zdravé firemní procesy mají svůj prazáklad ve zdravém metabolismu energie na úrovni buňky vedoucí ke zdravému metabolismu zdrojů na úrovni celé firmy.

Jen zdraví lidé dělají zdravá rozhodnutí.

fraktál

KlonDIKE je projekt cílený na posílení firemního zdraví. Právě to se ukázalo jako efektivní v době matení pojmů a útoků na lidskou integritu prostřednictvím médií sledujících zájmy svých donátorů.

Projekt se skládá ze vzdělávacích aktivit realizovaných skupinově a z osobního koučování iniciovaných a probíhajících změn.


Koučování je ve svém základu postaveno na systemickém přístupu. U systemického koučování jsme od jeho samého počátku na přelomu 80. a 90. let minulého století, kdy vzniklo z původní systemické terapie. Používáme tuto metodu dodnes, ale jeho možnosti jsou limitované mnoha faktory. Právě škola KlonDIKE s těmito faktory počítá a v individuální práci je zohledňuje, aby uvolnila individuální potenciál každého provázeného účastníka.

Mezi klíčové omezující faktory řadíme fyzikální a chemické vlivy prostředí poškozující DNA, stres, vliv volných radikálů, elektromagnetické záření i očkování látkami neznámého složení... Neviditelné a podceňované faktory, které ovlivňují fyzické tělo, ale sekundárně i schopnost rozhodování a řízení, prožívání, motivaci, tvořivost, vztahovou inteligenci, i pud sebezáchovy.

Slovo je mocné, ale za účinnou změnou je často třeba jít mnohem hlouběji. Do fyziky, chemie, biologie buňky, do buněčného a tkáňového zdraví a jejich vzájemné interakce a komunikace.

Cílenou podporou k systemickému koučování lze běžně získat zpět 10 i 20 let biologického věku. Tím tento komplexní přístup získává osobní měřitelný tvar.

 Reverse Aging Results

Určeno zejména pro osoby

- v procesu současně probíhající změny prostřednictvím projektu KlonDIKE Recovery v rámci celé firmy
- v exponovaných řídících rolích a rolích klíčových specialistů
- stárnoucí s nastupujícími klinickými příznaky civilizačních chorob (nastupující Alzheimer, Parkinson, cukrovka, poruchy spánku, hypertenze, snížené imunity...)
- s psychickými problémy úzkosti, strachu, deprese, neodbytné parazitické myšlenky a katastrofické scénáře "co když..."
- v krizové či mezní situaci