Osobní koučink

Zdravé firemní procesy mají svůj základ v buněčném zdraví pracovníků.

U systemického koučování jsme od jeho samého počátku a používáme tuto metodu dodnes, ale jeho možnosti jsou limitované zdravotními faktory.
Vlivy prostředí poškozující DNA, stres, vliv volných radikálů, elektromagnetické záření...Faktory, které ovlivňují fyzické tělo, ale sekundárně i schopnost rozhodování a řízení, prožívání, motivaci, tvořivost, vztahovou inteligenci, i pud sebezáchovy.

Za účinnou změnou je třeba jít mnohem hlouběji. Do fyziky, chemie a biologie buňky a buněčného zdraví

Firma je fraktální struktura stále se opakujících vzorců od buňky k firmě.

Z toho důvodu realizujeme specializované postupy zaměřené na obnovení a posílení buněčného zdraví.

fraktál

Určeno pro osoby

- v exponovaných řídících rolích a rolích klíčových specialistů
- stárnoucí s nastupujícími klinickými příznaky civilizačních chorob (nastupující Alzheimer, Parkinson, cukrovka, poruchy spánku, hypertenze,...)
- s nestabilní emocionalitou a motivací ve stresové zátěži (výbuchy hněvu, nedokončování úkolů, úniky... )
- s psychickými problémy úzkosti, strachu, deprese, neodbytné parazitické myšlenky a katastrofické scénáře "co když..."
- v krizové či mezní situaci