Osobní koučink

Zdravé firemní procesy mají svůj základ v buněčném zdraví pracovníků.

U systemického koučování jsme od jeho samého počátku v 90. letech minulého století a používáme tuto metodu dodnes. Avšak jeho možnosti, stejně jako u všech dalších koučovacích metod postavených na "slovu", jsou velmi limitované.
Vlivy prostředí poškozující DNA, stres, vliv volných radikálů,...To vše jsou faktory, které ovlivňují nejen tělo, ale i jeho funkce, procesy emoční i procesy mentální.
Vlivy prostředí postupně zasahují schopnost rozhodování a řízení, prožívání, motivaci, tvořivost, vztahovou inteligenci, i pud sebezáchovy.

"Slovo" jako nástroj je mocné, ale je to málo. Za účinnou změnou je třeba jít mnohem hlouběji. Do fyziky, chemie a biologie.

Firma je fraktální struktura stále se opakujících vzorců od buňky k firmě.

Z toho důvodu v rámci koučování realizujeme vysoce specializované postupy zaměřené na obnovení a posílení buněčného zdraví. Integrujeme západní i východní metody a spolupracujeme s řadou externích odborníků.

fraktál

Určeno pro osoby

- v exponovaných řídících rolích a rolích klíčových specialistů
- stárnoucí s nastupujícími klinickými příznaky civilizačních chorob (nastupující Alzheimer, Parkinson, cukrovka, poruchy spánku, hypertenze,...)
- s nestabilní emocionalitou a motivací ve stresové zátěži (výbuchy hněvu, nedokončování úkolů, úniky... )
- s psychickými problémy úzkosti, strachu, deprese, neodbytné parazitické myšlenky a katastrofické scénáře "co když..."
- v krizové či mezní situaci