Terapeutické kurzy pro řidiče Kolín

Terapeutické kurzy pro řidiče jsou určeny soudem či správním orgánem

1) řidičům se zákazem činnosti na 18 měsíců a déle

2) řidičům, kteří odmítli zkoušku na alkohol či drogy

3) řidičům, kteří způsobili nehodu, mařili výkon rozhodnutí, řidiči, jimž byl zkrácen výkon trestu s podmínkou absolvování terapeutického programu, apod

Na povinnost absolvovat terapeutický program nemá vliv zkrácení zákazu výkonu činnosti např. z 18 měsíců na 9, pokud žádáte o prominutí zbytku trestu po 1. 4. 2024.
Naopak. Soud či správní orgán mohou při odpuštění zbytku trestu zákazu činnosti nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo upuštění od zbytku správního trestu zákazu činnosti přihlížet právě již k absolvovanému terapeutickému programu.

Program se skládá z 5 čtyřhodinových setkání konaných po týdnu. Kurz tedy nemůže proběhnou ve lhůtě kratší než 4 týdny.

Spádová oblast: okresy Kolín, Kutná Hora, Nymburk, okrajové části Benešovska, Pardubicka či Královéhradecka.

Informace na +420 777 806 430

Kurzy pro řidiče mapa