Next Gen Leadership

nařadě

Ježíš k Apoštolu Petrovi na dlouhé pouti provázené těmi, kteří se dokázali něčeho vzdát, aby později získali: „Mnozí první budou poslední a poslední první."
Bible (Marek 10,23-31)

Program pro lídry, kteří převezmou moc JINAK.

Byli jste 1.000x prověřeni. Dokázali jste se vzdát mnoha potěšení i mnoha obyčejných věcí. Odolali jste vydírání, úplatkům, vyhrožování, manipulacím. Ochránili jste svoje rodiny. Nenechali jste se otrávit a váš život má dlouhodobou perspektivu. Proto dnes nenesete žádnou vinu. Kromě vědomostí a dovedností jste projevili vlastnost, kterou zjevně nelze získat v oblíbených avšak nic neřešících softskills kurzech. Totiž pevný charakter. Získali jste zkušenost a všechno důležité už víte. Možná chybí poslední věc. Příležitost.

Právě vám je určen program NEXT GEN LEADERSHIP.

Cílová skupina: Lidé. Věrní nedotknutelnosti lidské integrity, respektu k hodnotám lidskosti. Lidé svobodně a kriticky myslící, zodpovědní za svoje chování a ochotní převzít zodpovědnost za firemní procesy za současného respektování humanity a spravedlnosti. Prostě LIDÉ.

Všechno podstatné už víte a umíte. Posledními díly skládačky je uspořádání nabytých zkušeností do jednoduchého přehledného formátu a v ideálním případě i propojení s podobně myslícími a přistupujícími jednotlivci či společnostmi. Nejste sami.
Základním cílem programu je příprava lídrů pro novou dobu tak, aby právě oni se stali vědomými tvůrci reality, nikoli jen těmi, kdo se umí dobře adaptovat na podmínky, které vytvářejí jiní.

Osvojíte si stejné techniky, jako používají ti, kteří se snaží převzít řízení světa. Avšak budete je používat pro záměr jejich aktivity eliminovat a oslabit ve prospěch lidskosti v jejím původním nezkresleném významu a aplikovat je v procesu řízení firmy.

Jste na řadě. Prokázali jste konzistenci svých postojů, mravnost, odhodlanost i odvahu. Charakterové vlastnosti, na kterých by měla nová společnost stát. Určitě existujete. Vyjděte ze stínu na světlo.

Program NEXT GEN LEADERSHIP vychází z projektu ověřeného už na minulé krizi. Zkušenosti, které jsme nasbírali za cca 15 let jeho existence, obsahují pozitivní příkladné, ale i negativní zážitky. Víme, pod jaký tlak se dostávali probuzení lidé i v podmínkách, kdy ve srovnání s dneškem vůbec o nic nešlo. Jejich CEO´s je nedokázali ochránit.

Svět se mění a vyžaduje jiný styl řízení.

Program se skládá ze vstupního pohovoru, 7 vzdělávacích bloků a konzultační podpory během provázení změnou.

Máte zájem o detaily programu a chcete dát o sobě vědět na trhu práce JINAK?

Použijte e-mail: roman.basta@dike.cz