Next Gen Leadership

nařadě

Ježíš k Apoštolu Petrovi na dlouhé pouti provázené těmi, kteří se dokázali něčeho vzdát, aby později získali: „Mnozí první budou poslední a poslední první."
Bible (Marek 10,23-31)

Program pro lídry, kteří převezmou moc JINAK.

Byli jste 1.000x prověřeni. Dokázali jste se vzdát mnoha potěšení i mnoha obyčejných věcí. Odolali jste vydírání, úplatkům, vyhrožování, manipulacím. Ochránili jste svoje rodiny. Nenechali jste se otrávit a váš život má dlouhodobou perspektivu. Proto dnes nenesete žádnou vinu. Kromě vědomostí a dovedností jste projevili vlastnost, kterou zjevně nelze získat v oblíbených avšak nic neřešících softskills kurzech. Totiž pevný charakter. Získali jste zkušenost a všechno důležité už víte. Možná chybí poslední věc. Příležitost.

Právě vám je určen program NEXT GEN LEADERSHIP.

Cílová skupina: Lidé. Věrní nedotknutelnosti lidské integrity, respektu k hodnotám humanity a Ústavě ČR. Lidé svobodně a kriticky myslící, zodpovědní za svoje chování a ochotní převzít zodpovědnost za firemní procesy za současného respektování a ochrany humanity a spravedlnosti. Prostě LIDÉ.

Všechno podstatné už víte a umíte. Posledními díly skládačky je uspořádání nabytých zkušeností do jednoduchého přehledného formátu a v ideálním případě i propojení s podobně myslícími a přistupujícími jednotlivci či společnostmi. Nejste sami.
Základním cílem programu je příprava lídrů pro novou dobu tak, aby právě oni se stali vědomými tvůrci reality, nikoli jen těmi, kdo se umí dobře adaptovat na podmínky, které vytvářejí jiní.

Tento faktor mění hru a nemusí to být snadné. Nebo jste už někdy viděli kapry, kteří si dobrovolně vypustí rybník? Nečekejte, že vás v tomto firma podpoří. Pokud vám o to skutečně jde, je třeba znovu opustit zónu komfortu.

Osvojíte si stejné techniky, jako používají ti, kteří se snaží převzít řízení světa. Avšak budete je používat pro záměr jejich aktivity eliminovat a oslabit ve prospěch lidskosti v jejím původním nezkresleném významu a aplikovat je v procesu řízení firmy.

Jste na řadě. Prokázali jste konzistenci svých postojů, mravnost, odhodlanost i odvahu. Charakterové vlastnosti, na kterých by měla nová společnost stát. Určitě existujete. Vyjděte ze stínu na světlo.

Program NEXT GEN LEADERSHIP vychází z projektu ověřeného už na minulé krizi. Zkušenosti, které jsme nasbírali za cca 15 let jeho existence, obsahují pozitivní příkladné, ale i negativní zážitky. Víme, pod jaký tlak se dostávali probuzení lidé i v podmínkách, kdy ve srovnání s dneškem vůbec o nic nešlo. Jejich CEO´s je nedokázali ochránit.

Tohle se někomu nebude líbit. Neberte to osobně. Svět se mění a vyžaduje jiný styl řízení.

Leccos pamatuju. Už v minulé krizi jsme se zapojili do tahání firem z hrobů, které si samy vykopaly. Nikoli díky Lehman Brothers, ale díky plýtvání a řetězení svých vlastních chyb. A programy na to tahání z hrobu měly dotační tituly a platili jsme je všichni. A stejní lidé zodpovědní za ty chyby mnohdy ignorovali veškeré pokusy o změnu a zůstávali u svých chybných rozhodnutí a zůstávali ve svých pozicích… A pasivně čekali, až to někdo přijde zachránit. Někdo, kdo to zaplatí.
Vyvedou nás z krize stejní politici či CEO´s pomocí stejných nástrojů, které způsobily její vznik? Můžeme se stejnými politiky a CEO´s stejnými metodami dojít k úplně jiným výsledkům?

Stalo se to totiž znovu.

Měli úplně všechny okamžiky ve své moci a kterýkoli z těchto okamžiků mohli. Byli jich tisíce, desetitisíce. Za rok je těch vteřinových okamžiků přes 30 milionů, kdy mohli dospět k rozhodnutí a udělat NĚCO. Každý CEO si vybral sám. Sám.
Zdůrazňuji, že si vážím a vyjadřuju podporu a respekt všem CEO´s, kteří v této době obstáli mravně i procesně. Právě oni a jejich firmy mohou tímto programem získat kvalitní kolegy. Jsem vděčen za každého CEO, který v této nelehké době nesešel z cesty a vymezil se proti Zlu. A děkuju jednomu každému z vás, kteří jste zůstali pevní. Jsem rád za to, že některé z vás mám ve své síti, sleduju váš boj a děkuju za každé vaše slovo. Doufám, že další se přidají.

Jako skupina však CEO´s selhali. Většina CEO´s se nedokázala postavit nastupující pseudozdravotnické diktatuře a proaktivně rozvinula její nástroje proti vlastním zaměstnancům mnohdy do absurdního dramatu. Mimochodem CEO´s často volili tradiční pravicovou ODS, která sice dávno pravicová není, ale zvyk je železná košile. Stali se spolutvůrci toho, co máme. Jen konstatuju fakta.
Kdyby to byla pohádka a ne zpravodajství , tak v této době tlustí Jeníčkové sedli ježibabě na lopatu dobrovolně, příkladně, proaktivně a přeochotně, protože se báli, že přijdou o své perníčky a další benefity. A vymáhali, trestali, napadali, stimulovali a motivovali. Lidskost nelidskost, etika neetika, rozum nerozum, zákon nezákon, a to hlava nehlava. No, a když jim to došlo a ještě mohli slézt, tak zůstali na té lopatě sedět. Zase. A čekali, že bude lépe. Že to nějak samo. Že to někdo zachrání. Že pec vystydne. A pec navzdory očekávání nevystydla. A teď jim začalo být pěkně horko, plyn neplyn. Ale čekají dál.

Mockrát jsem si říkal: „Toho znám. Ten neselže. Ten to dá.“ A přesto všechno se najednou odněkud objevil D-Fens a jak je jeho zvykem, pojmenoval to několika slovy po svém. Většina CEO´s nastoupila s politiky na špatnou loď, a ač mohla a měla, nejen dle zákona i dle vlastních firemních hodnot, zůstala na ní doteď. Šla příkladem a vyplula špatným směrem lidským, a jak se ukazuje nyní, i ekonomickým.
Upřímně, můžeme čekat změnu výsledku, pokud budeme opakovat stejné chybné kroky prostřednictvím stejných chybujících mocných? V politice? V ekonomice? Odpovězte si sami.

Současní CEO´s se ukázali jako poslušní poddaní závislí na svých zvycích a benefitech, jimiž si systém udržuje jejich loajalitu doslova za každou cenu.

Politici, CEO´s, ale i mnozí jiní, si osvojili orwellovské doublethink myšlení, což je schopnost věřit ve správnost a pravdivost dvou zcela protichůdných přesvědčení, a tak i jednat. K tomu je třeba umět ovládat své vzpomínky, a když se rozhodnete něco vytěsnit, tak to zapomenete a zapomenete i na to, že jste to zapomněli ze svého rozhodnutí.
Proto to ticho. Proto to řvoucí ticho a minulost jako kdyby nebyla. Čiň čertu dobře... Společný hřích je sice pouto nejpevnější, ale když dojde do tuhého, ježibaba je v tom nechá. Prostě nechá.

Kolaborace se zlem se nakonec obrátí i proti těm největším lokajům, aktuálně těm prvním, protože zklamali z hlediska etiky, rozumu, citu, obyčejné lidské morálky i uzákoněným pravidlům a budou to muset dožít v hanbě. V lepším případě.

Díky jejich „po dobrém, nebo po zlém“ mnoho zaměstnanců vážně onemocní a někteří zemřou. Nepřirozený a neplánovaný úbytek bude jedním z důvodů, proč některé firmy zaniknou. Hůře pro ty, kde se zlu přizpůsobili všichni. Zbývající lidé se nějak přeskupí do menšího.
Z ruin tohoto světa je možné postavit svět jiný skrze sebe sama. Žádní psychopatičtí architekti usilující o nový světový řád. Od sebe. A k tomu se snažíme přispět touto skromnou aktivitou. Pomoci usadit skutečné lidské hodnoty zpět na jejich místo a propojit lidi, kteří je ctí.

Program se skládá ze vstupního pohovoru, 7 vzdělávacích bloků a konzultační podpory během provázení změnou.

Máte zájem o detaily programu a chcete dát o sobě vědět na trhu práce JINAK?

Použijte e-mail: roman.basta@dike.cz