KlonDIKE PUB - moderovaná otevřená skupina pro lidi dobré vůle

Každý klub, lhostejno, jak to nazveme, má nějakou centrální aktivitu, kolem níž v soustředných kruzích koexistují aktivity vedlejší. V některých klubech jsou centrální aktivitou podnikatelské B2B snídaně, jinde je hlavním tématem sdílení zdrojů, jinde společné zážitky či prezentace. Někde se klub stěhuje, jindy má své stálé místo.
KlonDIKE PUB je místo dobré vůle. Je to existence stálého otevřeného průchozího operačního prostoru s unikátním Duchem místa, kterého lidé spoluutvářejí a za kterým přicházívají.
Jsou vyladěni na stejnou frekvenci, cítí se spolu dobře, mluví stejným jazykem, stejně chápou obsahy pojmů. Je otevřen lidem se srdcem na správném místě, lidem silného ducha i odvahy, kvalitního řemesla a poctivého přístupu. Tak z původních individuálních i roztříštěných motivů, postojů a frustrací vzniká sjednocené silné informační pole se srozumitelným jazykem a jeho obsahovou čistotou. Takové, které má záměr a cíl. Takové, jaké by mělo být vlastní každé firmě, každému projektu.
Na americkém Klondiku se v jeho fázi rozvoje v konfrontaci s výzvami prostředí každý odkryl, někdo je frajer, někdo darebák. Proto byl odjakživa Klondike symbolem partnerství i zrady, síly i slabosti, života i smrti, štěstí i zoufalství. Každý tu nakonec našel jen to, s čím přišel.

PUB

VIZE

Smyslem KlonDIKE PUBU je existence vzájemně se podporující platformy, otevřené moderované skupiny motivovaných, moudrých, odhodlaných a aktivních lidí, kde přítomní využívají svých zkušeností a současně nově nabytých dovedností pro poskytování podpory, inspirace a zpětné vazby k řešení problémů i objevování možných řešení a přístupů.
Právě otevřená strukturovaná skupina je centrální aktivitou KlonDIKE PUB. Tato metoda je synonymem transformačního managementu i vzájemně rozvíjené inspirace.

Tím si účastníci kromě získávání a utužování vztahů s ostatními hosty osvojují a rozvíjejí dovednosti vnímání, naslouchání, sdílení, kladení otázek a vedení lidí pro řešení svých interních problémů se svými interními zaměstnanci.

MISE

V KlonDIKE PUB se podává

Předkrm:

 • Vhled
 • Kontext
 • Most mezi Duchem a Hmotou
 • Most mezi Prostorem variant a projevenou Realitou
 • Most mezi pocity a slovy

Hlavní nabídka:

 • Partnerství a vzájemná podpora
 • Sdílení a zpětná vazba
 • Příležitost a budoucnost
 • Vzdělávání a rozvoj
 • Pohyb lidí, služeb, zboží, peněz 

Koktejly

 • Know Why
 • Know How
 • Sedm ekonomických zdrojů
 • Prostředí a firemní kultura

Klíč ke dveřím KlonDIKE PUB

Do KlonDIKE PUBU nemůžete přijít jen tak z ulice. Centrální aktivita vyžaduje přípravu účastníků. Vážný zájemce o status hosta KlonDIKE PUBU je přizván jen s vědomím jiného hosta, absolvuje základní bezplatný přístupový kalibrační workshop. Ze třech důvodů. Ujasní si, jestli tohle vůbec chce. Druhým důvodem je sjednocení pojmů a obsahů pojmů. Třetí důvod je ten, že do téhle hospody nevkročí mimozemšťan nebo idiot. Ano, existují reálné důvody k neotevření dveří.

Esenciální předpoklady pro úspěch mise:

 • Přehodnotit svá paradigmata
 • Změnit postoje, zvyky, obyčeje
 • Osvojit si nové dovednosti
 • Hnout zadkem (osobně přijet, přistoupit, být aktivní, dávat, dělit se)

Prozatímní předpokládaný časový rozsah: 1x měsíčně 3 hodiny.

PUB je otevřen každý poslední pátek v měsíci od 10 do 13 hodin.
Adresa: DIKÉ s.r.o., Jablonského 634, Kolín 5


Sestava hostů se mění podle toho, jak kdo zrovna zavítá. Je to PUB, nikoli uzavřený klub. Kapacita je max. 10 osob tak, aby si KlonDIKE PUB zachoval pestrost a dynamiku setkání.
Pro limitovanou kapacitu je třeba svou účast důvěryhodností rukoudání ohlásit na tel: +420 777 806 430.

Vedlejší aktivity a struktura každého setkání:

 • Úvodní kolo: krátké představení se, vyjádření dnešního očekávání + např. seznámení se s novým hostem
 • 1 Dohodnutá byznys prezentace (hlášená předem) v rozsahu 30 minut
 • Moderovaná strukturovaná skupina – řešení nabídnutého konkrétního problému člena skupiny a přátelský podporující feedback – klíčová aktivita spirituální, emoční, racionální
 • Volný program - Byznys meeting – prostor pro jednání 1:1, sjednání návštěvy,…

CO JE KLONDIKE PUB? Závěr.

Strukturovaná přátelská setkání v rozsahu 3 hodin 
Pravidelný termín 
Setkávání lidí podobného mindsetu 
Svépomocná dílna zaměřená na poskytnutí feedbacku prezentovaného problému 
Možnost představit svůj projekt včetně použití techniky 
Příjemné firemní prostředí ve městě uprostřed Čech - Kolín 
Parkování zdarma 10 – 200 m od domu, doporučujeme zaparkovat v ulici Raisova, kde je vždy volno.
Základní občerstvení, káva.

Poplatek za účast 1.000 Kč hotově.

mapka pub