Reference

Dáváme firmám novou mapu k cestě na KlonDike a učíme je po té cestě jít.
Symbol KlonDike, produkt - Klon DIKÉ, slouží jako abstraktní symbol, zástupce unikátního a neopakovatelného štěstí tak, jak si je určí sám klient. Cesta k jeho dosažení, její náročnost, dramatické okamžiky, výzvy, soudržnost či boje, to vše se odehrává tak, jaká je jeho firma.
Cesta na KlonDike je vyvedení ze zóny komfortu. To nejnebezpečnější zvíře, které na této cestě můžete potkat, je vlastní ego.

Reference? Každý to má jinak. Je snadnější rozbít jádro atomu než zvyky a stará přesvědčení.
Cizí příběhy v jiném čase, s jinými proměnnými s jiným řešením a jinými sociokulturními souvislostmi nemají pro váš konkrétní příběh žádnou hodnotu.
Váš příběh nebude nikdy stejný.

.

Luboš Kolouch

Tento zajímavý program nabízí možnost podívat se na fungování (nejen) firem, vztahů a vůbec veškerých událostí novou optikou. Myšlenky, které jsou v tomto programu nabízeny, v běžných školeních budete hledat jen obtížně. Doporučuji absolvovat, pokud máte pocit, že klasická školení nějak "nefungují" - získáte další pohled, jak věci zkusit jinak.

Iveta Krutilková

Škola manažerských dovedností "Z Prahy na Klondike východní cestou" dává poznat, případně rozšířuje povědomí o možnostech řízení a využívání zdrojů východní cestou. Tato škola mi pomohla vnímat svět novým pohledem, chápat souvislosti mezi příčinou a následkem a tím předcházet negativním následkům již zaměřením se na konkrétní přičinu/vztahy. Doporučuji absolvování Školy manažerských dovedností těm, kteří chtějí dosáhnout lepších obchodních výsledků a zároveň udržet přátelský kolektiv.

Petr Dědek

General Manager - Materion Czech, s.r.o.

Škola manažerských dovedností "Z Prahy na Klondike východní cestou" je dalším z produktů DIKÉ, který neotřelým a inteligentním způsobem napomáhá zlepšení firemní kultury. V terminologii právě probíhajícího mistrovství světa v hokeji se sice po absolvování kurzu bude jednat o stejný tým, avšak jeho tah na bránu bude výraznější, střelecká produktivita vyšší a hráčský i realizační kádr soudržnější.

Vojtěch Nagy

Country Manager

V dnešní komplikované, ustarané a na čas velmi náročné době je zde k dispozici absolutně suprový freestyle program manažerských dovedností, který mohu s klidným svědomím doporučit. Zapomeňte staré "osvědčené" způsoby řízení, jednání i chování - naučíte se nová, pohodová a úspěšná řešení - jak na TO, co s TÍM. Skvělé, přeji úspěch i Vám.

Jan Lonek

Z Prahy na KlonDike východní cestou není klasicky zažitou, mnohdy nic nepřinášející školou manažerských dovedností. Jde o pohled na svět a náš život jinýma očima. Očima, které jsme ztratili cestou z dětství do dospělosti. Pokud vás zajímá, kdo jste a čeho můžete v jakékoliv oblasti konání dosáhnout, "východní cesta" je právě pro Vás.

Tomáš Suchánek

Yusen Logistics (Czech), s.r.o.

Jak jsme budovali tým v Krupce, pro který jsme postavili sklad. Logistika je obor, který řeší, aby ve správný čas, na správném místě, ve správném množství, odpovídajícím obalu a správné kvalitě, zákazník dostal co objednal. Nejdůležitějším článkem celého řetězce jsou lidé, naši zaměstnanci. Proto potřebujeme správné lidi. Všechny tyto podmínky jsme si uvědomovali, když jsme byli poctěni našim zákazníkem vybudovat nový cross-dock ve vzdálené a pro naši firmu cizí lokalitě, která je známa vysokou mírou nezaměstnanosti a fluktuace, ale zároveň krásným okolím a blízkými horami, které dávaly tušit, že určitě najdeme ryzí charaktery a povede se nám vybudovat skvělý tým, perfektní sklad a fungující procesy. Dlouho jsme přemýšleli jak a kdo, kdo bude ten, kterému dáme důvěru a pomůže nám vybrat v regionu to nejcennější pro každou firmu – zaměstnance. Na základě našich zkušeností a spolupráce jsme oslovili agenturu DIKÉ, která má velké zásluhy na zdárném rozjezdu našeho předcházejícího projektu, kdy nám pomáhala vybrat zaměstnance, ze kterých se většina stala zdravým jádrem firmy, a vyrostli mezi nimi mnozí vedoucí pracovníci. Očekávali jsme, že s odbornou péčí a netradičním přístupem položí pevné základy pro nový tým, který se stane opěrným bodem naši společnosti. Roman je člověk, který pokládá otázky, které se vám nemusejí líbit. Ale bez odpovědí na ně nejste schopni zlepšit sebe sama. Děkuju Romanovi za otevření svých vlastních očí. 

Petr Tesař

Plant & HR manager at Aperam

Kdo hledá alternativu k metodám řízení a využívání ekonomických zdrojů a je unaven "mainstreamem", tak ať se vydá na cestu s Roman Baštou a jeho společností DIKÉ. Určitě se mu podaří osvobodit se od zlozvyků společnosti a zvýšit její efektivitu. 

Juraj Zeman

Děkuji Klon DIKE za skvelé školení/workshop s tajemným názvem “Ven z kruhu”, kterého se účastnila celá naše firma HT EXTRA showroom.

I když se vnímáme jako zdravá a pozitivní firma s dobře fungujícím týmem, dověděl se každý z nás něco nové a zajímavé, použitelné v práci i doma. Kdo, co a kolik, ukáže až čas.
Nicméne je skvělé potkat člověka a školitele, který učí vnímat fungování firem ve světle obecných principů fungování světa a vesmíru. Žádné západoevropské dovednosti v manažmentu, kvalitě nebo dalších oblastech. Co přesně, nelze zde popsat, ale představí Klon DIKE sám.

Petr Grund

Stanovisko ředitele k projektu ve společnosti Frigera 21 a.s.

V červnu 2010 se firma FRIGERA 21 a.s zúčastnila v rámci projektu VZDĚLÁVEJTE SE dvou kurzů, a to “Informační společnost“ a “Z krize k prosperitě novými metodami personálního řízení“, pořádaného personální agenturou DIKÉ.

Kurz v rozsahu 64 hodin vedený Mgr. Romanem Baštou, byl pořádán v sídle agentury DIKÉ. Po prvním dni se názory kolegů na kurz rozdělily na několik skupin, od zásadního odmítnutí - obava z prezentace názorů náboženské sekty, převážně u techniků nedůvěra v teorie bez důkazů - až po nekritický souhlas. Postupem času si většina účastníků uvědomila, že kurz není určen k prezentaci žádného náboženství a nikomu nebude nutit žádný světonázor. Kurz pouze předkládá jiné, mnohdy alternativní a duchovnější * (vysvětlení níže) možnosti řešení problémů. Je na každém jednotlivci, jak se rozhodne, ale nikdo mu direktivně nepřikáže, co má změnit nebo udělat, pouze mu ukáže další možnou cestu.

Kurz i díky tomu, že se konal mimo pracoviště, pomohl k otevřené prezentaci osobních názorů kolegů, jak na práci ve firmě, tak na běžný život. Umožnil porovnání s odlišným, duchovnějším, pohledem na dění ve společnosti.

Pokud bych měl odpovědět na otázku, co kurz DIKÉ přinese firmě - určitě nepřinese okamžitý finanční profit, ani návod, jak změnit organizační strukturu zajišťující úspěšný chod firmy. Co ovšem absolventi získali, je porovnání názorů kolegů, diskuze moderovaná člověkem, který nemá vazbu na firmu a proto i pohled nezaujatého pozorovatele a s časovým odstupem i zpětnou vazbu, jak byly názory a nápady kolegů myšleny vážně. To může dlouhodobě významně pomoci, jak ke zlepšení organizace a komunikace uvnitř firmy, tak i k prezentaci firmy vůči zákazníkům a partnerům. V neposlední řadě také k finanční prosperitě firmy v následujícím období.

Po ukončení kurzu byly realizovány výrazné organizační změny, které stále ještě ve FRIGEŘE 21 a.s probíhají. Tyto změny by sice nastaly i bez účasti v kurzu, ale velká část je inspirována na základě diskuze, započaté právě v DIKÉ. Účast v kurzu, vedle výše popsaného, mě osobně naučila asertivitě, větší sebereflexi, a zanechala ve mně převážně pozitivní pocit.

Ing. Petr Grund, FRIGERA 21 a.s V Kolíně 17. 5. 2011