KlonDIKE RECOVERY

Jak šel čas... Covid Games, Hunger Games, Válka světů, Velká potopa 2?
Co se odehrává ve společnosti, to se odehrává i ve firmách. Odebírá to zdroje a firmy churavějí.
Od metabolismu volné energie na úrovni buňky k využívání volných i vázaných ekonomických zdrojů na úrovni firmy.
Uzdravení je jen ve vaší moci. Základní přenastavení firmy provedete sami za 2 dny.
Bezplatný iniciační mítink se skutečnými příběhy těch, kteří to zvládli.

recovery

K uzdravení firmy, či opuštění kruhu zacyklení, není třeba vyslovit ani jediné klíčové slovo z těch, která nás poslední tři roky provázela doslova na každém kroku.

KlonDIKE Recovery používá podobné techniky, jaké používají tvůrci politických, ekonomických či pseudozdravotních krizí. S tím rozdílem, že operuje na druhé straně. Na straně prevence, uzdravování či posilování firemní imunity. Z toho důvodu bylo poměrně snadné poznat nastupující Hru a definovat nastupující totalitu jako byznys projekt.

My a Oni

Poslední tři roky přinesly na tradiční firemní kolbiště MY a ONI další epická témata. Tradiční boje MY nahoře, ONI dole, MY výroba, ONI logistika, MY naše směna, ONI druhá směna, MY ONI, MY ONI dostala velmi emotivní i procesní obsah. Toto rozdělení ještě před zahájením útoku na svobody znamenalo cca 40% nevyužívání zdrojů, které však byly profinancovány. Firmy platí za to, co se nestalo, stalo se jinak, nebo se stalo v rozporu s tím, co firma potřebuje.
Kolik je vašich 40% personálních nákladů?
Tohle už neplatí. Je to horší. Přidala se témata a následky vztahující se k různým tzv. opatřením i témata vojensko-politická. MY a ONI dostali další kulisy a další prostor někdy ke hrám a někdy k bojům, které způdobují značné ztráty. Vám jako firmě.

Staly se komplikované věci provázené komplikovanými rozhodnutími. Staly se součástí firemní identity a ukázaly skutečný vztah k hodnotám. Pozornost lidí, která se váže na tato prožitá témata a traumata, odčerpává ekonomickou sílu z firemních zdrojů lidských, finančních, zdrojů práce, času, prostředí i informací. Firma ekonomicky chřadne a krvácí jako nelineární důsledek předcházejících rozhodnutí. Pokud něco utrpělo nejvíc, byla to důvěra. V lidi kolem, v sebe, ve svět a budoucnost.
Ani současná situace lidi ve firmách nespojila. Firmy se nejprve snažily kompenzovat zaměstnancům zvýšené náklady na život. Nakonec se situace mění ve stav, když už mnohde není kde brát a jak firma, tak každý zaměstnanec, bojují ze dne na den o holé přežití.
Diagnostika míry zacyklení je přitom velmi jednoduchá. Ještě jednodušší je cesta z kruhu.

Firma je socioekonomická jednotka

Průmyslová zóna je socioekonomická jednotka. Podnikatelský klub je socioekonomická jednotka. Neformální parta podnikatelů z jednoho města, kteří se znají desítky let, je socioekonomická jednotka. Jednotka, která by si měla uvědomit svou sílu.

Uzdravit firmy, tyto jednotky, je stejně důležité, jako uzdravit rodiny či místní komunity. Právě komunitní uzdravení je preferovaný, nikoli však jediný scénář pomoci. Všechny tyto jednotky žijí své příběhy a mají obrovskou moc.

Mezi vlkem a psem

Projekt KlonDIKE Recovery je mnohokrát prošlapaná cesta. Vznikal těžce v hodinách mezi vlkem a psem v letech 2005 – 2007 poté, co jsme opustili měkká školení jako nefunkční a neudržitelná. Poprvé byl úspěšně vyzkoušen v krizi 2008 – 2013, protože se jednalo o podobné politické a mediální postupy, jaké můžeme pozorovat i dnes, a firmy, stejně jako dnes, těmto vlivům podléhaly. Dostal za to dokonce v roce 2014 i cenu od CzechInvestu.

Projekt cílí na posílení společného firemního vědomí jako podmínky existence firemní odolnosti v dobách různých ekonomických či politických turbulencí.

Zlé časy však zrodily mnoho silných mužů a ještě více silných žen. Každý po svém se snaží přispívat k obrození a uzdravení společnosti. KlonDIKE je naše přispění. Děláme jen to, co děláme celé roky. Mobilizujeme a sjednocujeme přítomný potenciál. KlonDIKE je jedna z možností cílená na firmy.

Proměňte svou energii pocitů ve slova a slova v záměr, plán a vědomou činnost. Tak dochází k uzdravení.

Nahlédnutí do technologie KlonDIKE Recovery můžete poptat individuálně, skupinově i komunitně. Vzdělávání i koučování změnou.

Nahlédnutí je bezplatné. Kromě základní diagnostiky firmy nemocné i zdravé včetně jejich symptomů uvidíte a uslyšíte skutečné příběhy firem, které se na cestu vydaly před vámi, aby v této zkoušce uspěly.

Provázeno fotopříběhy uzdravených firem posledních 13 let.