„S laskavou pokorou společně, zodpovědně, spolehlivě a korektně pečujeme o zájmy současné i budoucí našich vnějších i vnitřních zákazníků.
Intuitivně i procesně vnímáme jejich potřeby a integrujeme je do spravedlivého a bezpečného prostoru naší zelené rodiny.
V každém okamžiku každého dne zakládáme vztah vzájemné důvěry, která je křehkým nákladem vytvářejícím pevné vztahy, ziskovost a stabilitu.“

I střepy jsou štěstí.

Logistika je krásný obor, který se podobá orloji. Aby vše do sebe zapadalo, musí být všechno přesné. Přesnosti dosahujeme dobrou vůlí, partnerstvím, týmovou souhrou, spoluprací, ochotou, partnerstvím a kvalitním procesem.
K tomu potřebujeme dobré vztahy se zákazníky i dodavateli a bezchybnou otevřenou komunikaci.

To vše máme v lidech, kteří se opírají o firemní hodnoty. A když se náhodou stane, že něco někde selže, nehledáme viníky, ale řešení.
Jsme vnitřně přesvědčeni, že právě toto nastavení firmy nám pomáhá v obdobích ekonomického oživení realizovat růst a rozvoj, a v obdobích recese udržet stabilitu.

Jsme předním evropským dopravcem a naše zelené kamiony LANNUTTI denně potkáváte na svých cestách Evropou. Máme pobočky v 7 zemích a převážíme zejména sklo pro stavební a automobilový průmysl.
Skupina AIR PRODUCTS převáží technické plyny a kryogenní kapaliny v rámci systému ADR.