Potřebujete interim manažera, nebo potřebujete řešení?

Jste silní, jste mocní a třeba vám chybí už jen maličký detail. Třeba vám chybí šém.
Realitu netvoří pozorovaný objekt, ale pozorující objekt. Ověřený fakt, který platí i v interim managementu.

Firma v dlouhodobé krizi, s rozvrácenou morálkou a kulturou, kde lže jeden druhému a lidé nejsou schopni podívat se vzájemně do očí, má

jiný druh vnímání a pozorování, než firma s pozorovateli trpělivými, laskavými a přátelskými. Její realita je zcela odlišná.

Z firmy odešel či byl odvolán označený Trautenberk a na jeho místo je povolán zachraňující Krakonoš. Jenže kritický stav vědomí zachraňované firmy nevidí Krakonoše, ale dalšího Trautenberka. A žádná Krakonošova kouzla nefungují. Zkrátka hajnej, Anče i Kuba, jež tvoří většinu firmy, v něm spatřují Trautenberka, očekávají jednání a chování Trautenberka, a vytvářejí realitu, kterou nikdo nechce. Ale ani oni. Aktivní i pasivní odpor stojí spoustu peněz. Těch vašich.

Firma je rozdrobena na My a Oni fragmenty funkční a nefunkční. Alianční a koaliční. Interim může firmu spojit. Proti sobě.

Firma nejsou funkční fragmenty. Firma je pole. Všechno souvisí se vším. Pokud se nebudete věnovat poli jako celku, uvaříte se bojem s jednotlivými bodláky a hraboši.

Jako v mnoha jiných projektech je podceněna příprava projektu.

Klíčová otázka. Potřebujete ŘEŠENÍ, NEBO INTERIM MANAŽERA?

Možná to řešení všichni znáte, ale nevíte, jak o něm začít mluvit.

Možná máte už teď úplně všechno, co ke změně potřebujete, ale chybí vám poslední detail. Jste silní, jste mocní, ale chybí vám „šém“.

Nebo potřebujete interim manažera, který bude dlouho zjišťovat to, o čem si dávno povídáte na šatně?

Nebo potřebujete někoho, kdo do toho vletí a budou lítat třísky?

Potřebujete řešení , které znáte, nebo někoho, kdo to řekne a udělá za vás? Pokud přistoupíte na tuto variantu, příště to uděláte stejně.

Nebo potřebujete někoho, kdo vám pomůže změnit prostředí a připraví lidi, abyste si to, co jste si sami pokazili, uměli i opravit a udržovat?

Příprava lidí a prostředí je neviditelným, avšak základním předpokladem vašeho úspěchu. Příprava pozorovatelů je klíčem k utvoření očekávané reality. Sami nebo s interim manažery, kteří toto umějí.

Kudy ven z kruhu? Milostivé léto.

Pro zvládnutí situace jsou 4 podmínky.

1. Přehodnotit svoje přesvědčení a postoje

2. Změnit své zvyky

3. Osvojit si nové vědomosti a dovednosti

4. Hnout zadkem

Nedělám onlajny. Pokud chcete změnu, vykročte. Nemám čas na pasivní zoufalé ubrekánky.

O plnou verzi projektu ZDARMA se můžete ucházet, pokud jste odhodlaný šéf nebo vlastník. Bude vás stát 2 dny života.

15. – 16. 6. 2023

20. – 21. 7. 2023

17. 8. – 18. 8. 2023