Transformace ve 12 obrazech

Společnost prochází spontánní transformací a bylo by pošetilé domnívat se, že to celé projde jen tak kolem nás. 
Jedná se o epochální transformaci lidského vědomí, přičemž politika, zdroje či výrobní postupy jsou jen projevenými a prožívanými příznaky globální změny. Máme na výběr. A vždy jsme měli. Buď jsme spolutvůrci probíhající transformace a hráči ovládajíc určité dovednosti, nebo jsme transformováni a jsme tím, čím se hraje. 
Je cílem změny střízlivé a respektující prostředí, nebo zelené šílenství?  Vaše společné firemní vyhlídky na úspěch vycházejí z vašich typických firemních scénářů. Drsné čtení, jak se od KlonDike očekává, sice vychází z laskavého příběhu, který nám pomohl stát se tím, čím jsme, ale zároveň nás vůbec v ničem nešetří.
Podívejme se znovu.
Jednotlivé obrazy příběhu vznikaly mezi listopadem 2023 a únorem 2024.
Upozornění: Citlivým či exponovaným osobám mohou některé obrazy způsobit trauma. Jiným ukáží cestu.

Ke stažení zde