Až se zeptají, co jsi dělal v krátké fázi oživení, co odpovíš? KlonDike SHIFT.

KlonDike SHIFT 

Řízená proměna industriální firmy na firmu informační.

Kdo ovládá myšlenkové formy a vtiskává světu svůj jazyk, svou terminologii
a způsob myšlení, ten ovládá celý ekonomický svět.

Důvodová zpráva

Svět se změnil. Nástroje industriální epochy a tradiční dělení firem na útvary přestávají být účinné. I samotné metody měření jsou často produktem a zároveň součástí chyby.
V informačním světě není možné používat lineární metody světa industriálního a čekat lepší výsledky. Situace se nezlepší, dokud se nezmění metody řízení zdrojů a metodika měření.

Co poskytuje KlonDike SHIFT?

Nový vhled do oboru informační management a posun k pojetí energo-informační management. 
Chápe firmu podle nejmodernějších poznatků kvantové fyziky a buduje její kvalitu v rovině, které v IT říkáme zdrojový kód. V rovině informací, fyziky, chemie, biologie, nikoli v rovině měkkých dovedností.
Proto důležitým tématem KlonDike SHIFT je zdraví, které považujeme za fraktální strukturu se všemi souvislostmi. 
Omezující faktory, které se projevují v řízení firemního (mikro)světa, mají zdroje v energetických a hlubokých tkáňových strukturách a nelze je účinně změnit školením či koučováním, ale zásahem na energetické a biologické úrovni. Bod rozpojení se nachází právě zde. Proto je KlonDike SHIFT veden z takové hloubky.

shift

Řídíme jen to, co měříme.

Projekt SHIFT nasazuje objektivizované měření procesů od klinických až k vizualizaci efektivity výrobního procesu a controllingu.

Strategií WIN-WIN učí komunikovat o průběžně přitékajících datech v souladu s naplněnými pojmy konkrétní firemní kultury.
Od roku 2008 vyzkoušeno v korporátních podmínkách ve strategickém řízení zdrojů.
Základ projektu získal čestné uznání v soutěži Vizionáři 2014 pořádané agenturou CzechInvest.

Potenciál změny po převedení

úspora 1 mio EUR/100 zaměstnanců/1 rok v optimalizaci řízení zdrojů
zisk 1 mio EUR/100 zaměstnanců/1 rok v tvoření a využívání příležitostí


Odpověď ředitele firmy Fiction Factory Czech s.r.o. Viktora Svobody z konce roku 2018 na otázku „Když přišlo v roce 2015 oživení, jak ses připravoval na další vlnu recese?“


„Tu otázku jsem čekal a věděl jsem, že přijde, a stejně mě trochu zaskočila. Naštěstí jsem měl odpověď. Ta odpověď byla KlonDike SHIFT.
Když na jaře 2015 zase začal foukat vítr a vyšlo slunce, napjali jsme plachty a místo slunění jsem nahnal důstojníky i posádku do strojovny, abychom vymontovali staré diesely a nahradili je kvalitativně jiným soustrojím. Věděl jsem, že vítr zase foukat přestane. Všichni remcali, ale nakonec záměr pochopili. Někteří až když ta recese opravdu zaklepala na dveře.
Uvědomili jsme si, že v téhle době už nemůžeme používat měření a nástroje, které jsou produktem našich vlastních chyb, protože nám dávají zkreslené výsledky měření i nefunkční řešení. Byli jsme zacykleni v nekonečných poradách o stále stejných tématech produktivita, plýtvání, nedostatek lidí, motivace.

Bod rozpojení se nám podařilo najít a proto jsme dali firmě novou dynamiku. Z kruhu se stala spirála.
Objevili jsme zdroje, o kterých jsme dříve neměli tušení, resp. naše dřívější systémy je neuměly najít stejně jako neuměly detekovat, kudy nám utíkají peníze. Teprve teď umíme opravdu měřit a co je důležité, umíme o tom mluvit a umíme hledat řešení.

Když vloni ta recese zase přišla, byla pro nás spíš novou příležitostí. Byli jsme připraveni. Obešli jsme se bez dotací a bez razantních úsporných opatření. Mnohonásobně víc jsme schopni vytvořit sami, protože neztrácíme čas bojem s překážkami, které jsme si dříve vytvářeli sami. Místo toho se společně soustředíme na záměr.

A ještě něco. Tak trochu mimo tuhle firmu. Díky poskytnuté péči v rámci AgeBack DRIVE jsem dostal zpět 15 let života. Přestal být vnitřně závislý na své manažerské pozici, což mě emocionálně i mentálně velmi uvolnilo. Namísto prožívaných obav, strachu z rozhodnutí a neodbytných katastrofických představ najednou dokážu dělat svobodná a tím tedy správná rozhodnutí. Opustil jsem Matrix.

zatáčka 

Vloni jsme začali opouštět industriální způsob řízení a do té zatáčky jsme začali zrychlovat. I když jsme do ní neviděli, jeli jsme do ní s důvěrou. Věděli jsme, že tam potkáme jen sami sebe a že jsme dobře připraveni. KlonDike SHIFT.“