TSUBAKI AUTOMOTIVE CZ, s.r.o.

eastwest

Tsubaki, květ Kamélie, křehká přitažlivá krása a řetěz do motoru. Chladný, pevný, přesný. Projekt mezi Východem a Západem. JIN JANG automobilového průmyslu. Taková je japonská Tsubaki Chain.

"V dobrých časech sklízíme ovoce a v horších časech stojíme bok po boku a společně čelíme výzvám, které přicházejí."

Bart Mellink, zakládající ředitel společnosti

"Snažím se porozumět místu, kde jsem, a lidem, se kterými se setkávám. Důležitou věcí je pro mne spojení japonské a české kultury do jedné kvalitní, ve které se lidé budou dobře cítit.

Mitsuru Uchida, současný ředitel společnosti

Naše vize

Dokonalost ve zpracovatelském průmyslu pro zákazníky po celém světě.

Nejvyšší hodnotu zákazníkům po celém světě poskytujeme zhodnocováním našich technických předností v oblasti přenosu energie a systémů manipulace materiálu.
Naším cílem je udržitelné postavení mezi předními společnostmi na globálních trzích s těmito produkty.

Naše hodnoty 

  • Přispíváme k celkovému sociálnímu a ekonomickému rozvoji výroby produktů, které uspokojují zákazníky.
  • Důvěru získáváme plněním očekávání společnosti prostřednictvím souladu s právními předpisy, firemní etiky a prostřednictvím aktivního zpřístupňování informací.
  • K rozvoji místních komunit přispíváme jako dobrý občan tím, že bereme plně v úvahu zvyky každého regionu a země.
  • Demonstrujeme svou tvořivost a schopnost přijímat nové výzvy, opatření přijímáme neprodleně.
  • Prostřednictvím čestnosti a poctivosti s našimi obchodními partnery budujeme otevřené obchodní vztahy, snažíme se o vzájemnou prosperitu a růst.
  • Pracujeme neúnavně a pěstujeme a rozvíjíme podnikání v cílových trzích, kde máme potenciál být č.1.
  • Chráníme globální životní prostředí ve všech našich obchodních aktivitách s cílem přispět k hojné budoucnosti pro společnost.
  • Inovativní operace provádíme globálně po celém světě přinášejíc tak posilování našich dceřiných společností, a to jak domácích tak i zahraničních.vyroba 

timeline 

ageback 

stanse