Nippon Paint Automotive Coatings (Czech)

  

logo

Špičková technologie ve znamení zákonů metafyziky

Nippon Paint je společností založenou v roce 1881 a jejím zakladatelem byl Jujiro Moteki. Tehdejší název firmy byl Komyosha. Společnost sídlila v Tokiu. Název Nippon Paint získala v roce 1898, když rok předtím zapsala svůj první patent. Dnes je jednou z předních světových výrobců barev podnikající v oblasti stavebnictví a architektury, povrchových úprav směřující posílení odolnosti materiálu proti vlhkosti, korozi, chemickým a abrazivním vlivům, dále se podílí na vývoji a výrobě barevných plastů nebo barevných plechových svitků. V roce 2014 se z ní stal holding, aby posílil svou obchodní sílu.

lod2
ilustr. foto


Nippon Paint má řešení pro dopravní značení, mostní konstrukce, námořní dopravu, ošetření nábytku a dřeva obecně. Nippon Paint má řešení i pro extrémní fyzikálně-chemické podmínky.
Všechny náročné fyzikálně chemické postupy propojuje společné téma. ESTETIKA.

 Most2
ilustr. foto

Barvy ovlivňující lidskou emocionalitu, snaha vytvářet hezčí svět a kultivovat tak i lidskou náladu a chování. V pramenech Nippon Paint lze poměrně snadno identifikovat prvky starých nauk, jemnohmotný svět čaker, neviditelných energií, feng shuej, japonských tradičních prvků laskavého a zdvořilého chování.

Fascinující příklad propojení tradičních prvků s moderními technologiemi, s vysoce odborným know-how, s certifikovatelnou a auditovatelnou kvalitou a očekávaným výkonem. Nelineárním výsledkem těchto velmi konkrétních a zároveň velmi abstraktních postupů je spokojený zákazník.

AUTOMOTIVE jako samostatná divize

V průběhu let společnost Nippon Paint zdokonalila své produkty s důrazem na inovace a ekošetrnost. Vysoce kvalitní výrobky jsou šetrné k životnímu prostředí a mají téměř nulový obsah těkavých látek. Vysoce funkční výrobky a systémy snižují počet nátěrů a šetří energii. Dnešní produktová škála obsahuje 100.000 výrobků pro profesionální, průmyslové i domácí využití. 

Samostatná automobilová divize vznikla v roce 2015. Nippon Paint Group neustále nastavuje nové průmyslové standardy poskytující estetickou výjimečnost a ochrannou kvalitu pro vyšší výkonnost a životnost vozidla. Ve vysoce konkurenčním automobilovém segmentu se dlouhodobě drží před konkurencí. Dodává celý systém nátěru pro automobily. Chemikálie pro povrchovou úpravu, ochranné základy, mezivrstvy i vrchní vrstvy.
Součástí řešení je samozřejmě i technologie posilující odolnost nátěru proti mechanickému poškození a celý systém určený opravám.

 Auto2

AUTOMOTIVE v Kolíně

Právě v Kolíně (Ovčáry) vzniká nový výrobní závod zaměřený na výrobu barev pro automobilový průmysl, v první fázi pro zákazníka TPCA. Firma vůbec nevylučuje pozdější obchodní akvizice směrem k dalším automobilkám Střední a Východní Evropy.
Zaměstná v horizontu 2018 - 2019 cca 30 lidí. Příležitost pro profesionály v chemickém provozu.

MISE

Nippon Paint Group se zavázala k iniciativě "Responsible Care". Přispívá k dobrému a bezpečnému prostředí prostřednictvím svých obchodních aktivit vytváření atraktivních barev a prostor při zachování materiálů a zdrojů. 
Zaměstnanci to uznávají za svou odpovědnost a spolupracují na budování vztahů důvěryhodnosti s našimi zákazníky a všemi v globální komunitě. 
Nippon Paint je v nepřetržitém kontaktu se svými zákazníky, přezkoumává svá řešení a snaží se neustále vyvíjet nová řešení v souladu s měnícími se estetickými i funkčními potřebami svých zákazníků současných i budoucích.

Barevná umělecká tvorba je součástí firemní DNA. Nippon Paint se neustále snaží zkrášlovat okolí a zároveň zajistit šetrnost a přátelskost k životnímu prostředí. Stejný přístup uplatňuje i ke svým lidem. Povzbuzuje a podporuje tvořivost člověka, na pracovišti vytváří prostory, které maximalizují potenciál každého člověka, posilují důvěru a vytvářejí společnou hrdost a identitu.

Původní mise společnosti Nippon Paint byla napsána v roce 1920 tehdejším prezidentem Gennosukem Obatou. Již v té době se text odvolává na koncept společenské odpovědnosti podniků a na konečný cíl pracovat na vzájemné prosperitě a prospěchu všech. Prohlášení o poslání bylo přeformulováno v roce 1964 a zachovalo podstatu originálu.

Duch žije dnes v naší DNA. Mise 1964

1. Snažíme se vytvářet přátelské vztahy a spolupracovat a přispívat k blahu společnosti jako celku prostřednictvím našich obchodních aktivit, směrem k vzájemné prosperitě a prospěchu všech.
2. Naše povinnosti plníme bezúhonně a v dobré víře, abychom vytvořili pro společnost jasnou budoucnost.
3. Ctíme slavnou historii společnosti a prestižní tradici, přičemž neustále usilujeme o zlepšení, směrem ke zvyšování životního stylu díky růstu společnosti.

Prohlášení z roku 1964 obsahovalo prvky současné filozofie řízení a kodexu chování.

Společnost Nippon Paint aktivně podporuje charitativní programy. Zaměřuje se na zlepšení kvality života znevýhodněných dětí.

květiny

Zdroj: Nippon Paint

Co dělat, když chcete být součástí NIPPON PAINT?

Kontaktujte HR Business Partnera:
roman.basta@dike.cz

Sledujte TIMELINE projektu v Kolíně.