Na KlonDike východní cestou

Japonsko nepatří mezi nejsilnější investory v Česku, ale má obrovský potenciál z hlediska inspirace pro české a další západní firmy.
A vůbec to není o metodách 5S, Kaizen, TPM, Poka Yoke apod, ale o místě kde se to všechno zrodilo. V ZENové tradici. 
Právě podle těchto tradic stavíme v Čechách japonské firmy.

Přeložili jsme tyto souvztažnosti do západního jazyka a srozumitelným způsobem je zpřístupnili západnímu světu od top managementu až po talent management a liniový personál.

Prolomili jsme paradigma, že západní firmu není možné řídit východním způsobem.

Západ vyčerpal sám sebe.

Přechod na východní způsob myšlení byl od roku 2008, kdy projekt vznikl, pro mnohé západní firmy jedinou cestou, jak přežít.

Postavili jsme most mezi Východním a Západním způsobem myšlení ve vztahu k utváření skutečnosti, potenciálu vědomí a k prolomení lineární kauzality

 • mezi příčinou a následkem
 • mezi zdrojem a projekcí
 • mezi neviditelným a viditelným
 • mezi buddhismem a managementem orientovaným na cíl


ZEN projektové techniky využijete pro

 • rozjezd nového projektu jako sjednoceného a dynamického útvaru
 • personální stabilitu se zanedbatelnou fluktuací
 • rychlejší návratnost investice 
 • snížení nákladů na projekt a jeho rozjezd
 • udržitelnost investice na řadu let
 • posílení pozitivního vlivu investora na region
 • podporu značky sjednocením formy a obsahu korporátních hodnot
 • vyšší zisk v souvislosti s jinými metodami využívání zdrojů