KlonDike SHIFT

Industriální metody marketingu a HR vám přestaly fungovat?
Nulová přitažlivost?  Není divu.

Je třeba vyjít z kruhu a rozhlédnout se.

Svět se změnil z industriálního na energoinformační. Metody industriálního věku s rozdělenou mocí, pyramidální strukturou a jednoúčelovými lineárními nástroji měření, hodnocení, vzdělávání, řízení se začínají jevit jako zastaralé a stále méně funkční. 


Nevrátí se to. Lepší podle bývalého vzoru to už nebude. Žárovka také nevznikla zdokonalováním svíčky.

V jiném světě je třeba používat jiné metody.

  • KlonDike SHIFT je řízený přechod od firmy industriální k firmě energoinformační.
  • Vymezuje jiným způsobem ekonomické zdroje práce, peníze, lidi, čas, prostředí, informace, příležitosti.
  • Zastřešuje všechny tradiční firemní útvary a dává jim nové vymezení kompetencí.
  • Sleduje globální ekonomické změny a klienta touto změnou provází tak, aby nebyl obětí změn, ale tím, kdo změny spoluutváří.
  • KlonDike SHIFT je vykročení z kruhu a skládá se z několika doprovodných programů, jejichž náplň je stanovena s ohledem na konkrétní projekt.

KlonDike SHIFT je proces, jehož vliv můžete sledovat v našich referenčních projektech.

Chtějte vědět víc.