Dali vám život, dejte jim čas.

Život je smrtelná choroba, která se nedá vyléčit. Navzdory této poněkud drsné prognóze lze i jeho závěrečnou fázi oddálit a její obsah naplnit svobodou, nezávislostí na cizí pomoci, a jednoho dne, až se čas naplní, odejít tiše nikoli na civilizační nemoc, ale stářím.

Co znamená dát někomu jeho čas, jeho 10 až 30 let?

Tělo lidí ve vyšším věku už nezvládá adaptovat se na vnější podmínky fyzikální, chemické, biologické i sociální. Adaptace je skryta v nejhlubších metabolických buněčných procesech. Pokud buněčná aktivita klesá, klesá i adaptační schopnost.
Přicházejí civilizační choroby, které mívají společný základ právě ve zhoršené adaptaci orgánu a jeho funkcí, více orgánů nebo i celého organismu.
Obnovení buněčné aktivity na úroveň, jaká byla např. před 10 lety, znamená časový posun o 10 let zpět, nebo 20 nebo 30. Jeho čas se změní. Čas úmrtí určit nedovedeme, ale dovedeme si představit, jak jeho čas bude vypadat.

Darujete-li někomu výhodu obnovení buněčné aktivity, darujete mu čas. Obdarovaný bude tělesně i duševně cítit tak, jak se cítil před 10 i 30 lety.

Lidské tělo nelze přeprogramovat tak rychle jako počítač. Program, aby přinesl změnu, by měl trvat alespoň 3 měsíce.


Zeptejte se těch, jichž se to týká. On, ona, máma, táta, babička, děda... Oni to vědí, jak se cítili a jestli zrovna tohle má pro ně význam.

Seniorský program cílící na skupinu nad 70 let spočívá v obnově buněčné aktivity v nejhlubších úrovních metabolismu na bývalou úroveň.

Komplexní program je provázen jednoduchým měřením. Měření dává pocitům úlevy objektivizovaný tvar.

Všímejte si hlavně rozdílu mezi kalendářním a biologickým věkem. 

Měřeno přístrojem HRV Dynamika vyvinutého v rámci ruského vesmírného programu. Původně sloužil monitorování stavu kosmonautů ve stavu beztíže, tedy ve specifických vnějších podmínkách, na které se museli kosmonauti adaptovat.

Přístroj měří adaptaci organismu na změny v prostředí. Kvalitu adaptace, její dynamiku, energetické zásoby, vyvážení vegetativního nervového systému, synchronizaci biorytmů, psychoemoční stav...


Výsledkem je souhrnná hodnota určující stav opotřebení organismu, tedy biologický věk.

Sledujte změny, jakých je možné dosáhnout v průběhu měsíců nebo let.

Vyžádejte si více informací na 777 806 430.