ZMĚNA ČASU jako anti aging benefit

Jen pro muže. Změna času vašich biologických hodin.

Starší muži nemluví zbytečně. Už si váží času. 

Máte za sebou úspěšné projekty, vychoval jste děti a vždy jste poradil sám. A teď jste překročil určitý věk, cítíte únavu a nejde to jako dřív.
Nestalo se nic zvláštního. Jen se přihlásil čas a vy to nechcete zabalit, protože chcete dělat to, co dříve. Možná chcete svou firmu předat vnoučatům, protože děti jdou vlastní cestou, a ten čas teď chybí.
Nemáte žádnou chybu. Život vás tisíckrát prověřil. Neřešíte žádnou krizi, víte, kam patříte, plníte všechny role osobní i firemní. Jen ten věk...

Možná vás dlouhodobý pobyt ve stresovém prostředí korporátů natolik semlel, že občas máte pochybnost, jestli stihnete všechno poplatit včas...

Nejste přítelem chemických přípravků na tlak, cukr nebo spaní, ani přítelem psychoterapie či smiřování se se stářím. Zkrátka o tom nechcete mluvit, protože jste o tom nikdy mluvit nepotřeboval a poradil jste si sám.

Váš přesný čas dožití nelze určit, ale změna času možná je. Snížením biologického věku o 10, 15 let. Patnáct let žít znovu.

Že to teď jde tělu hůře znamená, že tělo obtížněji zvládá přizpůsobování se vlivům prostředí. Vlivům fyzikálním, chemickým, biologickým, protože o tomhle je náš svět. I veškeré procesy společenské, manažerské, emoční jsou jen signálem prostředí, které vyvolává specifickou neurologickou, endokrinní a metabolickou odpověď vašeho organismu. Mají tedy svou vazbu na základní přírodní zákony a procesy. I každá emoce je jen kontakt hormonu s receptorem, ať už nám to dělá dobře nebo ne.
Jen jsme trochu zestárli, naše buněčná aktivita zeslábla a „buněčný internet“ se zpomalil. Proto něco bolí, něco nefunguje, objevují se příznaky různých civilizačních nemocí, jako je cukrovka, Alzheimer, Parkinsonova choroba, zhoršení kognitivních funkcí a kondice…
Nic jiného v tom není. Jen fyzika, chemie a biologie těla v kontaktu s prostředím. Klíčovými pojmy jsou buněčné zdraví, zdravá výživa buněk pro zajištění jejich správného fungování, genová exprese a redoxní proces, který umožňuje účinně vzdorovat entropii, i když jen dočasně.

Právě sem směřuje anti aging program Ageback DRIVE. 

AgeBack DRIVE pic

Nemusíte o svých potížích mluvit. Stejně jako dříve. Tělo ví, co potřebuje, jen je třeba mu to nabídnout ke zpracování. Tento program není o povídání, ale o obnovení fyzikálních, chemických a biologických procesů, o obnovení adaptačních mechanismů, o obnovení buněčné aktivity a zrychlení „buněčného internetu“ na vaši dřívější úroveň před 10 – 15 lety. A bude to jako dříve.
Budeme vás provázet měřením. Dostanete čísla, grafy, vzájemné poměry, křivky, abyste měl objektivizovanou cestu a nebyl jen odkázán na pocity.

Všimněte si rozdílu mezi kalendářním a biologickým věkem a daty měření.
I 14 let za 3-4 měsíce.

Reverse Aging Results

76_44

14_1

AlesV

JK

MiroslavD

Více osobně: +420 777 806 430 Roman Bašta