Asia friendly. Čínský drak přilétá. Projekt Na KlonDike východní cestou.

Podpora asijským firmám v oblasti řízení západních zdrojů.

Pracovali jsme pro firmy z USA, Anglie, Německa, Francie, Holandska, Belgie,… i z České republiky, ale nejsilnější impuls jsme dostali od asijských firem.
V roce 2008 se zrodil projekt „Na KlonDike východní cestou“, který propojil tradiční kořeny východního myšlení se současnou západní vědou a ekonomikou.


KlonDike

Přeložili jsme tyto souvztažnosti do západního jazyka a srozumitelným způsobem je zpřístupnili západnímu světu od top managementu až po talent management a liniový personál.
Prolomili jsme paradigma, že západní firmu není možné řídit východním způsobem.
Naopak.
Západ vyčerpal sám sebe.
Přechod na východní způsob myšlení se pro mnohé západní firmy ukazuje jako jediná cesta, jak přežít.

Postavili jsme most mezi Východním a Západním způsobem myšlení ve vztahu k utváření skutečnosti, potenciálu vědomí a k prolomení lineární kauzality mezi příčinou a následkem.
Mezi zdrojem a projekcí.
Mezi neviditelným a viditelným.
Mezi buddhismem a managementem orientovaým na cíl.
Ve zdraví člověka v pojetí tradiční čínské medicíny i v pojetí zdraví systému.

Buddha


Čínský drak přilétá

Čína investuje a ujímá se vlastnických práv v řízení projektů i v ČR. Ta je oblíbenou zemí pro zahraniční investice, protože disponuje kvalifikovanou pracovní silou a flexibilním personálem.
Z Asie přicházejícím investorům těmito metodami připravujeme a stabilizujeme prostředí pro novou investici.
V důsledku používání těchto metod dochází k přípravě a stabilizaci lidského prostředí pro příchod investic a jejich udržitelnost.


drak

Tím docilujeme

-  rozjezdu projektu jako sjednoceného a dynamického útvaru
-  personální stability se zanedbatelnou fluktuací
-  rychlejší návratnost investice 
-  snížení nákladů na projekt a jeho rozjezd
-  udržitelnost investice na řadu let
-  posílení pozitivního vlivu investora na region
-  podpory značky sjednocením formy a obsahu korporátních hodnot
-  vyššího zisku v souvislosti s jinými metodami využívání zdrojů
-  profesionality západního managementu v oblasti řízení zdrojů
-  uvědomělosti personálu v oblasti používání zdrojů

Jméno a příjmení:
E-Mail:
Telefon:
Dotaz: