KlonDike prostředí

Pro řízení prostředí užíváme historickou značku ALPHA Sense® management prostředí prostředím

Environmentálních nástrojů světla a cílené aromaterapie využíváme pro účely

  1. Vzdělávací
  2. Preventivní a primárně preventivní
  3. Léčebné a ozdravné
  4. Motivace osobnosti s ohledem na aktivizaci pracovního potenciálu a zaměstnanost

Na světle jsme závislí stejně jako rostliny. Barvy (elektromagnetické záření specifické vlnové délky) řídí řadu vnitřních procesů včetně asimilace vitaminů, minerálů, stopových prvků. Ovlivňují psychický stav člověka, výkonnost kognitivních funkcí, myšlení, paměti, učení, tvořivost, chování,...
Proto se jeho cílené využívání stalo součástí prostředí v DIKÉ - management zdrojů, s.r.o., posílení poznávacích funkcí účastníků firemního vzdělávání.