Vizualizace procesu

"Měřme měřitelné, a co měřitelné není, měřitelným udělejme."

Galileo Galilei

Vizualizace procesu výroby - Měření práce

Určeno komu a kde:

Údržba výrobních zařízení, mistři výroby v prostředí, které znají, s problematikou, kterou denně řeší, s lidmi, které vedou.

Důvodová zpráva

Roky jsme školili TPM a štíhlou výrobu. Firmy chtěly umět rychle přenastavit svá zařízení, optimalizovat své procesy.
Ukazovalo se ale, že tato školení poskytnou kvalitní teorii k výrobě, ale nenaučí firmu tuto problematiku žít.
Doba se mění, lineární nástroje "školení" přestávají stačit.

Svět posunul se z industriální do informační fáze a přináší zcela nové možnosti nejen v oblasti IT jako podpory procesu, ale i metody, jak přísun objektivizovaných dat zpracovávat s konkrétními lidmi v konkrétní firemní kultuře.
Jak informace vidět, jak jim rozumět, jaký jim dát význam a jak o nich komunikovat, aby došlo k tomu, co firma očekává.
Že dojde ke změně stavu.

Jak je to u vás s měřením práce? Věříte víc tachografu, nebo knize jízd?

·  Čemu věříte víc? Knize jízd, nebo tachografu?
·  Měříte, nebo jen evidujete? Jak moc do vašeho měření zasahuje lidský faktor?
·  Máte aktuální data, nebo máte data se zpožděním 24 až 72 hodin?
·  Jak moc můžete věřit tomu, že váš přehled odpovídá právě teď probíhající realitě? 
·  Jak moc vám pomáhají vaše zpožděná data v plánování výroby, zásob, využití kapacit?
·  Můžete mluvit o řízení, když jsou vaše údaje staré několik hodin až dnů?

Výroba on line a v reálném čase

- Sledování toku výroby v přímém přenosu
- Historie průběhu výroby
- Sledování shody s plánem výroby
- Na I-padu, tabletu nebo telefonu
- Odkudkoli, kde je internet
- Několik rozhraní a uživatelských práv
- Zaškolení pracovníků
- Nastavení na firemní kulturu

kdekoliv2
 

Tento stav je očekávatelný v řádu týdnů:

 Graf Plantyst

Vytížení výrobních zařízení PŘED zavedením a PO zavedení vizualizace.
Zlepšit můžete jen to, co měříte.


  schéma2
 

Zadání výroby - vizualizace procesu - přenos na cloud - sledování on-line v reálném čase na TV, PC, tabletu, chytrém telefonu).

Vhodný pro každou výrobu:

· Na nové (elektronicky řízené) stroje. Nevstupujeme ani do záruky, ani do řídícího software stroje.
· Na starší (mechanické) stroje
· Nevyžaduje software nebo servery
· Nepotřebuje IT specialisty

Výhody řešení:

· Snadná vizualizace výsledků ve výrobě
· Reporty na jedno kliknutí
· Dostupné z počítače, tabletu, telefonu
· Stále aktuální a bezobslužné
. Finanční nenáročnost
. Bez závazku

Jméno a příjmení:
E-Mail:
Telefon:
Dotaz: