Potřebujte vaše firma nový impuls?

Vypadají vaše témata na poradách takto?

ZDROJ PRÁCE

Vize: "Chceme práci zaměřenou na výsledky, klademe důraz na výkon a kvalitu."
Realita: "Naši pracovníci přistupují k práci bez uvědomování si jejího smyslu, často jakoby z nouze či donucení. Nejsou s firmou ztotožněni. Jejich práce se zaměřuje ne na kvalitu, ale na kvantitu a úkol. Místo produktivní práce jsme zavaleni byrokracií. Donekonečna řešíme stejné problémy."

ZDROJ ČASU

Vize: "Chceme, aby čas byl užíván k naplňování firemních cílů. Chceme, aby lidé navzájem svůj čas respektovali, přesnost je hodnotou organizace."
Realita: "Přes měření práce a time management plýtváme časem na nesmyslné činnosti. Někteří lidé se protloukají pracovní dobou bez cíle. Nerutinní práce se u nich potkávají s pasivní rezistencí. Místo práce vytvářejí krize, konflikty a bojují o to, kdo je vinen."

ZDROJ PENĚZ

Vize: "Chceme, aby vydělávání peněz bylo přirozeným důsledkem výkonu, kvality, důvěry zákazníků i zaměstnanců, a příznivého obrazu podniku uvnitř i navenek."
Realita: "Plýtváme zdroji na prevenci "bubáků", kteří nenastanou, pokud si je sami nevyrobíme. A my si je vyrábíme a pak s nimi za velké peníze bojujeme. Pak jsme nuceni k propouštění, k nízkým mzdám, k nízké úctě k zákazníkovi a ještě nižší k dodavateli, k neetickým dohodám a zoufalým marketingovým postupům… A platíme za to vysokou daň, přitahujeme si zaměstnance s nízkou profesní kvalifikací, někdy i zaměstnance nepoctivé a nevýkonné. Nikdo k nám nechce nebo u nás nevydrží."

ZDROJ PROSTŘEDÍ

Vize: "Chceme třídit odpad do barevných nádob, sledovat EMS a OHSAS, očkovat proti chřipce a vyvěšovat letáky s protidrogovou prevencí, pomýšlet před vytištěním e-mailu na životní prostředí a čas od času vyrazit na team building."
Realita: "Už dávno třídíme odpad, sledujeme EMS a OHSAS a pomýšlíme na životní prostředí. Realizovali jsme řadu měkkých školení a team buildingových akcí a stejně si po mailu posíláme rasistické a gender vtipy a lidé stejně bývají nemocní, když je nejvíc potřebujeme. Vlastně ta školení našemu prostředí nijak nepomohla."

ZDROJE LIDÍ

Vize: "Chceme udělat ze sloganu: "Lidé jsou naše největší bohatství." naplněný pojem. Právě LIDÉ jsou tvůrci pojmů a tvůrci zdrojů. Bez lidí by žádný ze zdrojů neměl význam. Lidské zdroje jsou zdroje optimismu, zdravé sebedůvěry, synergie, úspěchu...
Realita: "Lidi nejsou. Máme lidské zdroje práce. Lidské zdroje jsou mzdy a náklady. A taky exekuce a konflikty. Neumíme se dohodnout, co lidské zdroje vlastně jsou. Netáhneme za jeden provaz. Neradi si to přiznáváme, navenek je všechno v pořádku, ale naše prostředí je prostředím nedůvěry, alibismu a konkurence. Na změnu není čas, peníze, vlastně ani lidi.  
Pokus vyřešit krizi školením softskills nevyšel. Iluze řešení fungovala jen do prvního stresu."

Porady nikam nevedou? Zacykleni? V pasti matrixu? 

MÁ TO ŘEŠENÍ.