Reverse Aging - ČAS jako zaměstnanecký benefit

Reverse Aging je služba reagující na komplikace zaměstnavatelů v souvilosti se stárnutím populace se všemi souvislostmi a nedostatkem pracovníků v některých odvětvích.

Pustit video? Biologický věk manažerů ovlivňuje hospodaření celé firmy. Představení programu. Otázky a odpovědi na HR TV.

Soubor metod zaměřený na obnovení fyzických i psychických sil po 50. roce kalendářního věku a navrácení starších pracovníků do plného výkonu.
Snižuje biologický věk o 10 - 15 let ve všech ohledech fyzických i mentálních. Zaměstnavatelé zařazením služby Reverse Aging do benefitních programů získávají silný stimulační a motivační nástroj ke stabilizaci personálu a zároveň tak posilují i svůj brand a přitažlivost.

Reverse Aging obnovuje buněčnou aktivitu na dřívější úroveň, obnovuje tak metabolické procesy a optimalizuje činnost vegetativní nervové soustavy. 
Z pohledu cílové osoby "Co už bolelo nebolí, co nefungovalo zase funguje, na co jsem si už netroufal/a, zase si troufám."


Služba je provázena měřením pro možnost sledování a řízení změny v čase.
AgeBack DRIVE pic

Proč Reverse Aging?

Pracovníci ve směnách obecně mívají biologický věk o 3 roky vyšší než věk kalendářní. Pracovníci ve směnách nad 50 let mívají biologický věk vyšší dokonce o 5 let.
Metabolické procesy, regenerace, hojení, přirozená imunita, poznávací funkce i fyzický výkon bývají narušeny. To se projevuje i v pracovní výkonnosti. A zaměstnavatelé to vědí.
Je to způsobeno přirozeným slábnutím buněčné aktivity a vlivem pro člověka nepřirozené práce v noci.

Reverse Aging neapeluje ani na city, ani na morálku, ani neslibuje dotace. Reverse Aging je cesta obnovení zdraví a výkonu na úroveň 40 - 45 let kalendářního věku.

Reverse Aging Results

Protože je to možné.

Manažer v exponované pozici:

Věk v době vyšetření 53 let.
Měření únor 2016
Biologický věk 60.
Mnohočetné příznaky stresu, nástup civilizačních chorob, medikován.

Tři měsíce v programu Reverse Aging
Měření květen 2016
Biologický věk 46.
Bez symptomů a bez medikace.

Rozdíl 14 let během 3 - 4 měsíců.